HOME. CONTACT. Contactaţi-ne. Adresă AIM AIM. Home Home. S.C. ASOCIAŢIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ S.R.L.
AIM. Despre noi. Produse noi. Instalaţii de gazificare ENER - PLAST. Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH. Microcicloane. Instalaţii de filtrare gaze. Sisteme pulse jet - Modernizare filtre. Sisteme pulse jet  BIO-JET. Adresă. Contactaţi-ne. AIM

Articol  Prototip  Probe finale:

Cercetări privind funcționarea prototipului instalației de gazificare deșeuri de anvelope cu coeficienți mici exces de aer (piroliză)

Despre noi

S.C. ASOCIAŢIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ S.R.L - (A.I.M.), fiinţează din 1991, având ca obiect principal activităţi de cercetare - dezvoltare şi consultanţă, în mecanică.

Din 1996, AIM a încheiat un contract înregistrat la OSIM pentru vânzarea patentului instalaţiei de filtrare cu microcicloane vibrante. În acelaşi an AIM înregistreaza la OSIM un nou patent de instalaţie de filtrare cu strat vărsat mobil.

Din 2001, AIM, EUROFOCUS si alte IMM-uri din ţară şi străine depun împreună la Programul Cadru 5 (PC5) şi apoi în 2003 la PC6 proiectul "Large Scale Filtration from Hot and Cold Dust Gas" (Instalaţie de Filtrare pentru Gaze Calde şi Reci) - LASCFILT (Contract GIST - CT - 2001 - 00255, Exploratory award No: EXAV-1999-01618, Proposal No CRAF-1999-71600) pentru punerea în practică a brevetului de instalaţie cu strat vărsat.

În 2003, AIM a realizat o instalaţie pulse jet destinată filtrelor cu saci cu jet deosebit de puternic. Pe baza sa s-au modernizat până în 2004, 6 filtre cu saci a 10.000Nm3/h fiecare, destinate cuptoarelor pentru topirea plumbului. A fost o reuşită deosebită.

Din 2004, AIM împreună cu un consorţiu participă la realizarea proiectului unei instalaţii de piroliza rapidă a biomasei, iar din 2006 la realizarea unei instalaţii de gazeificare a biomasei. Recent a depus un proiect pentru realizarea hidrogenului din biomasă.

În noiembrie 2005, AIM a dat în funcţiune la S.C. NEFERAL SA Bucureşti 2 instalaţii complete de răcirea gazelor cu praf de la 11000C la 1500C şi reţinerea prafului din gaze în două filtre cu saci de 25.000Nm3/h fiecare, cu ventilator cu debit reglabil.

Realizările sale principale sunt mai ales sisteme şi instalaţii industriale pentru depoluarea aerului şi a altor amestecuri de gaze în domeniul protecţiei mediului şi auto, bazate pe patente proprii, dar şi pe soluţiile clasice. De asemenea, compania acordă consultanţă în proiectarea şi asimilarea sistemelor de management de mediu şi în proprietatea industrială prin sprijinirea inventatorilor pentru acordarea patentelor şi implementarea lor în fabricaţie. O altă activitate este cea de elaborare a materialelor de curs şi susţinerea unor cursuri pentru toate calificările necesare protecţiei mediului industrial şi urban.

Astăzi AIM este membru fondator al UNIMED, asociaţie patronală de mediu, la ECOEVALIND, asociaţie profesională de mediu şi este membru al confederaţiei patronale UGIR-1903. O astfel de activitate activă şi integrată în structurile fireşti o avem şi la nivelul industriei şi economiei în globalitatea ei.

Din 1994 AIM este acceptată să participe prin D-na ing. Elena Raicea Laslu în programul USAID pentru pregătirea şi armonizarea legislaţiei interne de mediu, cu cea internaţională. Acest program de training s-a parcurs într-o perioadă de 5 ani şi a cuprins în final mult mai multe teme şi programe.

Este de asemenea o prezenţă activă în CES la Ministerul Mediului şi în viaţa organizaţiei UGIR-1903.

Brevete

Descriere: Treaptă de filtrare cu microcicloane cu melci, caracterizată prin aceea că, este construită din module de filtrare (A şi B) având fante (a şi b) laterale montate pe plăci vibratoare (2 şi 3) legate între ele prin elemente elastice (4, 5 şi 6), înteg ansamblul fiind montat pe un suport (7) prin intermediul unor elemente (8, 9 şi 10) elastice, vibrarea plăcilor (2 şi 3) vibratoare realizându-se printr-un vibrator (11) unidirecţional antrenat de un motor (20), modulele (A şi B) având montate în interior microcicloanele (C).

AIM raport  de evaluare 2005-2007.pdf Raport de evaluare AIM. 
Brevet nr. 109427 B, dosar nr. 94-00991/09.06.1994: 
TREAPTĂ DE FILTRARE CU MELCI DE FILTRARE

Descriere: Invenţia se referă la un microciclon de filtrare, cu sau fără sistem de vibrare, detinat separării fazei solide din amestecul gaze-pulberi sau lichide-pulberi, rezultate din activităţi industriale. Microciclonul conform invenţiei este prevăzut cu un tub (1) exterior cilindric, care are o fantă (a) pentru admisia amestecului de filtrat, tangenţială, precum şi nişte aripioare (b, c, d, e, f şi g) de fixare, egale; în interiorul tubului (1) exterior cilindric se introduce un melc (2) de filtrare, care, înainte de montare, se fixează pe un tub (3) interior, cilindric, poziţionarea melcului (2) defiltrare în tubul (1) exterior cilindric realizându-se cu un dop (4) conic.


Brevet nr. 114564 B, dosar nr. 96-01088/27.05.1996: 
MICROCICLON CU MELC DE FILTRARE

Descriere: Invenţia se referă la un vibrator mecanic, unidirecţional, destinat instalaţiilor de filtrare pentru desprăfuirea prin vibrare a elementelor filtrante, la separarea fazei solide din suspensii, precum şi în orice alt domeniu unde sunt necesare vibraţii. Vibratorul mecanic, unidirecţional, este alcătuit dintr-un arbore primar (6) antrenat, de exemplu, de un motor electric, arborele primar (6) fiind cuplat prin nişte roţi dinţate (a şi b) cu un arbore secundar (7). Pe cei doi arbori (6 şi 7), sunt lăgăruite prin nişte rulmenţi (10, 11, 12 şi 13) nişte casete (8 şi 9), cu mase excentrice, prevăzute la exterior cu nişte coroane dinţate (c şi d), aflate în angrenare, cu un raport de transmitere egal cu unitatea. Pe arborele secundar (7), este fixată o roată dinţată (14), care angrenează, sub un raport de transmitere egal, de exemplu cu 0, 5, cu un pinion (15) solidar cu caseta (8) cu masă excentrică, lăgăruită pe arborele primar (6). Datorită mişcării relative dintre cei doi arbori (6 şi 7) şi casetele (8 şi 9) cu mase excentrice, rulmenţii (10, 11, 12 şi 13), pe care sunt lăgăruite casetele (8 şi 9) cu mase excentrice, sunt menţinuţi în regim normal de funcţionare, iar masele excentrice ale casetelor (8 şi 9) se rotesc cu o turaţie de două ori mai mare decât turaţia celor doi arbori (6 şi 7), obţinându-se frecvenţe ridicate de până la 200 Hz şi forţe de vibrare de până la 20000 N.


Brevet nr. 115265 B, dosar nr. 96-02218/25.11.1996: 
VIBRATOR MECANIC, UNIDIRECŢIONAL

Descriere: Invenţia se referă la un sistem de separare a fazei solide din aerodispersii, utilizat la purificarea gazelor de evacuare din industria materialelor de construcţii, a termocentralelor, industria siderurgică, precum şi în orice alt domeniu, unde este neceasară filtrarea gazelor provenite din procesele tehnologice. Sistemul de separare a fazei solide din aerodispersii, conform invenţiei, se caracterizează prin aceea că este constituit dintr-un buncăr cilindric (1) , prevăzut, la partea superioară, cu o conductă de aspiraţie (a) , o capcană (b) şi un dozator volumic (2), particulele fine din aerodispersie fiind reţinute de un material granular (3), aflat în interiorul unui cilindru (4) cu pereţi dubli perforaţi, materialul granular (3) fiind evacuat din cilindrul (4) de către un dozator volumic (5), rotativ, şi reîncărcat cu materialul granular (3), cu un dispozitiv de ridicare (8), în cilindrul (4) cu pereţi dubli perforaţi.


Brevet nr. 113002 B, dosar nr. 96-02219/25.11.1996: 
SISTEM DE SEPARARE A FAZEI SOLIDE DIN AERODISPERSII
#top2. #top2