ASOCIAŢIA PENTRU 
INVENTICĂ ÎN MECANICĂ
S.C. ASOCIAŢIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ S.R.L.
HOME. AIM AIM. Home Home. CONTACT. Contactaţi-ne. Contactaţi-ne

Articol  Prototip  Probe finale:

Cercetări privind funcționarea prototipului instalației de gazificare deșeuri de anvelope cu coeficienți mici exces de aer (piroliză)

PULS JET s.r.l.
AIM. Despre noi. Produse noi. Instalaţii de gazificare ENER - PLAST. Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH. Microcicloane. Instalaţii de filtrare gaze. Sisteme pulse jet - Modernizare filtre. Sisteme pulse jet  BIO-JET. Adresă. Contactaţi-ne.

 

este specializată în:

Societatea Comercială “Asociaţia pentru Inventică în Mecanică”


INSTALAŢII DE FILTRARE GAZE CALDE ŞI RECI. Pentru informaţii suplimentare sau o prezentare mai largă, citeşte mai mult...

Octombrie 2006

Sub egida MEC - Autoritatea Naţională pt Cercetare Ştiinţifică, în cadrul programului naţional "INVENT" gestionat de institutul naţional INMA, a fost realizat un model experimental al unei noi INSTALAŢII DE GAZEIFICARE. Proiectul foloseşte o invenţie românească de separare a prafului din gaze într-un strat de nisip circulant. Pentru informaţii suplimentare sau o prezentare mai largă, citeşte mai mult...

Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH.

Noiembrie 2005

2X25000Nm3/h - INSTALAŢII de RĂCIRE cu FILTRARE PRAF la cuptoarele de plumb de la S.C. NEFERAL S.A. Pentru informaţii suplimentare sau o prezentare mai largă, citeşte mai mult...

Produse noi.


MICROCICLOANE. Pentru informaţii suplimentare sau o prezentare mai largă, citeşte mai mult...

Microcicloane. Instalaţii de filtrare gaze.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ


PROGRAM: INVENT

Subprogram nr.1 – MDP

Contract: 209/12.12.2005


Proiect: Valorificarea brevetului „Sistem de separare a fazei solide din aerodispersii” în instalaţii avansate de gazeificare a biomasei

Acronim: SINGAZ - TECH

MODEL EXPERIMENTAL INSTALAŢIE GAZEIFICARE BIOMASĂ


Pentru informaţii suplimentare

citeşte mai mult...


Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH. curs mediu 2009 SITE.pdf

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ


Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică,

Inovare şi Transfer Tehnologic – POLITEHNICA


PROGRAM:  INOVARE DIN PLANUL NAŢIONAL II 2007-2013

Contract: 105/2007


Produs: Sisteme de generare pulse jet. Aplicarea acestora în reactoarele de gazeificare  a biomasei pentru producerea energiei electrice

Acronim: BIO-JET


Pentru informaţii suplimentare citeşte mai mult...

Sisteme pulse jet  BIO-JET.

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - POS CCE

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Operaţiunea: O 2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi

Numărul de înregistrare din SMIS - CSNR: Contractul ID 486/SMIS 11832

Numele proiectului: INSTALAŢIE PENTRU GAZIFICAREA DEŞEURILOR DE ANVELOPE UZATE / ENER-PLAST

Contract de finanţare nr. 147/11.06.2010


INSTALAŢIE PENTRU GAZIFICAREA DEŞEURILOR DE ANVELOPE UZATE

 ENER-PLAST

Pentru mai multe informaţii despre proiect puteţi vizualiza pagina dedicată Instalaţii de gazificare ENER-PLAST sau Prezentarea proiectului ENER - PLAST în Microsoft Power Point


O nouă generatie de designeri: ECO-DESIGNERI

Newsletter n. 4

Newsletter nr 4 l ro.pdf