ASOCIAŢIA PENTRU 
INVENTICĂ ÎN MECANICĂ
S.C. ASOCIAŢIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ S.R.L.
AIM. Despre noi. Produse noi. Instalaţii de gazificare ENER - PLAST. Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH. Microcicloane. Instalaţii de filtrare gaze. Sisteme pulse jet - Modernizare filtre. Sisteme pulse jet  BIO-JET. Adresă. Contactaţi-ne. HOME. AIM AIM. Home Home. AIM CONTACT. Contactaţi-ne. Contactaţi-ne

Articol  Prototip  Probe finale:

Cercetări privind funcționarea prototipului instalației de gazificare deșeuri de anvelope cu coeficienți mici exces de aer (piroliză)

PULS JET s.r.l.
Intalaţie gazeificare biomasă SINGAZ- TECH
INSTALAŢIE PENTRU GAZIFICAREA DEŞEURILOR DE ANVELOPE UZATE  ENER-PLAST

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - POS CCE

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologicăşi Inovare

Operaţiunea: O 2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi

Numărul de înregistrare din SMIS - CSNR: Contractul ID 486/SMIS 11832

Numele proiectului: INSTALAŢIE PENTRU GAZIFICAREA DEŞEURILOR DE ANVELOPE UZATE / ENER-PLAST

Contract de finanţare nr. 147/11.06.2010


INSTALAŢIE PENTRU GAZIFICAREA DEŞEURILOR DE ANVELOPE UZATE

 ENER-PLAST

ENER-PLAST - Schema de funcţionare
a instalaţiei de gazificare deşeuri
de anvelope uzate
1. Reactor
2. Dispozitiv alimentare anvelope
3. Instalaţie alimentare aer şi apă
4. Arzător de pornire
5. Schimbător de căldură
6. Filtru cu saci
7. Instalaţie transport pneumatic
8. Vas gaz sintetic

ENER-PLAST - Istoric

Filtru cu saci 25000 Nmc/h; Neferal SA

10 supape puls-jet integrate într-un rezervor de aer comprimat; Filtru 30.000 Nmc/h; Prutul SA
Reactor de gazificare a deșeurilor de cauciuc, inclusiv a pneurilor uzate ENER - PLAST

pentru mai multe informaţii despre instalaţie click aici

Aplicarea sistemelor de generare pulse jet în reactoarele de gazificare a biomasei BIO-JET
Din 2006 până în prezent au fost dezvoltate trei modele experimentale de reactoare de gazificare/ piroliză și anume:

Un rector de piroliza biomasei

Un reactor de gazificarea/piroliza biomasei

Un reactor de gazificarea deșeurilor de cauciuc, inclusiv a pneurilor uzate
Instalaţii de gazificare ENER - PLAST- continuare.