ASOCIAŢIA PENTRU 
INVENTICĂ ÎN MECANICĂ
S.C. ASOCIAŢIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ S.R.L.
AIM. Despre noi. Produse noi. Instalaţii de gazificare ENER - PLAST. Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH. Microcicloane. Instalaţii de filtrare gaze. Sisteme pulse jet - Modernizare filtre. Sisteme pulse jet  BIO-JET. Adresă. Contactaţi-ne. HOME. AIM AIM. Home Home. AIM CONTACT. Contactaţi-ne. Contactaţi-ne

Articol  Prototip  Probe finale:

Cercetări privind funcționarea prototipului instalației de gazificare deșeuri de anvelope cu coeficienți mici exces de aer (piroliză)

PULS JET s.r.l.
INSTALAŢIE PENTRU GAZIFICAREA DEŞEURILOR DE ANVELOPE UZATE  ENER-PLAST
Instalaţii de gazificare ENER - PLAST.
Funcţionare
Alimentarea cu materie primă

Etanșarea prin sistemul de alimentare, în sensul evitării scurgerilor de singaz în mediul exterior  rămâne o problemă complicată și greu de rezolvat la instalațiile industriale.
Presiunea aerului comprimat care se destinde în ejectorul puls jet poate fi de cca 6 atm, suficientă pentru a insufla bagasa cu viteză mare în reactor. Buncărul de alimentare este izolat față de mediul exterior prin două zăvoare etanșe acționate pneumatic și conmandate automat pentru a realiza etanșarea alimentării buncărului față de reactor în timpul încărcării buncărului și a sistemului față de exterior în timpul alimentării reactorului din buncăr.
Alimentarea cu bagasă este deci, reglabilă, comandată și etanșă față de mediul exterior rezolvând complet problema alimentării continue a reactorului fără scăpări de singaz în mediul exterior.

Separarea bucăților de metal din componența pneurilor


se face cu ajutorul roții celulare prevăzute cu un separator magnetic.

Reactorul de gazificare cauciuc în timpul probelor


Emisia puternică de abur se datorează apei rezultate în proces precum și a celei din pietrișul din instalație și din cauciucul alimentat.

Reactorul de gazificare deşeuri de cauciuc pregătit pentru probe

Bariere tehnice


Cea mai importantă piedică în calea răspândirii și dezvoltării gazificatoarelor cu biomasă și alte deșeuri, o constituie formarea gudroanelor (tar). Se apreciază că formarea lor începe la scăderea temperaturii sub 4000C și că devine intensă sub 2000C.

Eliminarea gudroanelor formate la răcirea singazului până la 200 0C se face în schimbătorul de căldură, are loc prin suflarea suprafeței de schimb termic cu jeturi de aer de mare viteză generate de un dispozitiv puls jet

Sub 200 0C, într-un filtru de aer cu saci tot prin pulsuri de aer generate de un alt dispozitiv puls jet de mare putere montat pe filtrul cu saci. Eficiența dispozitivelor puls jet, produse de unul dintre parteneri, în curățirea diverselor suprafețe de diferite materiale lipicioase este un fapt demonstrat. Gradul de filtrare al singazului, la ieșirea din filtru, este de min. 99,9%

O altă piedică este calitatea cenușei și tendința ei de a se sinteriza și topi.

În cazul gazificatorului propus, patul de sorg fluidizat se sprijină pe un strat de nisip circulant, care transportă cenușa și cărbunele rămas netransformat,  descendent, datorită gravitației și ascendent de la baza reactorului la un ciclon cu ajutorul unui dispozitiv puls jet de transport pneumatic prin pulsuri de aer comprimat. În ciclon are loc separarea nisipului de cenușa și cărbunele impur cu conținut de cenușă,  (charcoal), formate în procesul da gazificare.  Eliminarea sigură și continuă a cenușei, zgurii și cărbunelui  (char) netransformat, înlătură pericolul topirii și întăririi acestora în reactor.

Puls jet alimentare cu cauciuc. Puls jet transport pietriş

Alimentare cu materie primă

Separator magnetic

... înapoi

Față de celelalte soluții cunoscute, reactorul propus se distinge prin: