HOME. CONTACT. Contactaţi-ne. Adresă AIM AIM. Home Home. S.C. ASOCIAŢIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ S.R.L.
AIM. Despre noi. Produse noi. Instalaţii de gazificare ENER - PLAST. Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH. Microcicloane. Instalaţii de filtrare gaze. Sisteme pulse jet - Modernizare filtre. Sisteme pulse jet  BIO-JET. Adresă. Contactaţi-ne. AIM

Articol  Prototip  Probe finale:

Cercetări privind funcționarea prototipului instalației de gazificare deșeuri de anvelope cu coeficienți mici exces de aer (piroliză)


Va prezentam o nouă instalaţie de gazeificare, model experimental realizată în cadrul programului naţional "INVENT"

Proiectul foloseşte o invenţie românească de separare a prafului din gaze într-un strat de nisip circulant

Evaluarea tehnică şi economică a unui sistem ieftin de mică/medie capacitate pentru conversia biomasei în energie, bazat pe procedeul de gazeificare, capabil să transforme în condiţii date energia biomasei direct în singaz curat, cu putere calorică ridicată, care este utilizat în maşini termice pentru cogenerarea energiei electrice şi a căldurii. De asemenea s-a studiat folosirea sistemului în zonele rurale;

Realizarea unei instalaţii noi cu circulaţie pulsatorie a biomasei şi încălzire indirectă prin injectarea biomasei în ciclonul reactorului cu mare viteză realizată prin pulsuri puternice de presiune, cu o instalaţie de alimentare pulse-jet;

Circulaţia stratului de nisip de la baza reactorului la partea sa superioară prin pulsuri puternice de presiune, cu o instalaţie pulse-jet;

Realizarea pirolizei rapide (sub o secundă)  a unei părţi însemnate de biomasă şi crearea posibilităţii dezvoltării unor instalaţii noi de obţinere de bio-oil;

Instalaţii de gazeificare

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ


PROGRAM: INVENT

Subprogram nr.1 – MDP

Contract: 209/12.12.2005


Proiect: Valorificarea brevetului „Sistem de separare a fazei solide din aerodispersii” în instalaţii avansate de gazeificare a biomasei

Acronim: SINGAZ - TECH

MODEL EXPERIMENTAL INSTALAŢIE GAZEIFICARE BIOMASĂ

OBIECTIVE 
ORGANIZAŢII IMPLICATE ÎN PROIECT
ELEMENTE DE NOUTATE


Gazeificare: Spargerea hidrocarbonilor (vaporilor organici) în gaz de sinteză (singaz) odată cu controlul îngrijit al cantităţii de oxigen prezentă în proces.

* Gazul de sinteză este format în principal dintr-un amestec de hidrogen (H2) şi oxid de carbon (CO) şi dintr-un procent mic de bioxid de carbon (CO2), apă (H2O), metan (CH4), hidrocarboni mari (C2+) şi azot (N2);

* Reacţiile se petrec la temperaturi ridicate (500-14000C) şi presiune atmosferică sau la presiuni ridicate până la 33 bar.

* Oxidantul utilizat poate fi aerul, oxigenul, aburul sau un amestec al acestora. Gazeificarea bazată pe aer produce în mod tipic singaz cu conţinut ridicat de azot şi din această cauză cu o putere calorifică mică (4-6 MJ/m3). Gazeificarea bazată pe utilizarea aburului sau oxigenului produce un singaz cu o putere calorică mult mai mare (10-20 MJ/m3)

Reacţiile chimice ce au loc sunt:

Reacţii exoterme:

* Combustie: {volatile din biomasă + cărbune/char} + O2 CO2

* Oxidare partiala: {volatile din biomasă + cărbune/char} + O2 CO

* Metanizare: {volatile din biomasă + cărbune/char} + H2 C2H2

* Comutare apa-gaz: CO + H2O CO2+H2

* Metanizare CO : CO + 3H2

Reactii endoterme:

* Abur – Carbon: {volatile din biomasă + cărbune/char} + H2O CO+H2

* Reactia Boudouard: {volatile din biomasă + cărbune/char} + CO2 2CO1 reactor  2 dispozitiv pulse jet alimentare biomasă 3 dispozitiv pulse jet transport nisip 4 arzător

5 condensator 6 filtru cu saci 7 ciclon superior 8 rezervor bio-oil

DEFINIŢII
SCHEMĂ

Realizarea într-un acelaşi reactor a unei instalaţii cu încălzire indirectă cu nisip

Citeşte mai mult ...

Pentru descrierea funcţionării
Despre noi