ASOCIAŢIA PENTRU 
INVENTICĂ ÎN MECANICĂ
S.C. ASOCIAŢIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ S.R.L.
AIM. Despre noi. Produse noi. Instalaţii de gazificare ENER - PLAST. Instalaţii de gazificare SINGAZ-TECH. Microcicloane. Instalaţii de filtrare gaze. Sisteme pulse jet - Modernizare filtre. Sisteme pulse jet  BIO-JET. Adresă. Contactaţi-ne. HOME. AIM AIM. Home Home. AIM CONTACT. Contactaţi-ne. Contactaţi-ne

Articol  Prototip  Probe finale:

Cercetări privind funcționarea prototipului instalației de gazificare deșeuri de anvelope cu coeficienți mici exces de aer (piroliză)

PULS JET s.r.l.

 


PULS JET S.R.L. - FIRMĂ DIN GRUPUL AIM

www.aim-srl.ro; aim@aim-srl.ro

CUI: 29570387; RC: J40/585/20.01.2012; TEL+40723585376; FAX: +40213358413

Cont: R098CECEB40730RQN3495481 CEC ŞERBAN VODĂ

PULS JET S.R.L. - FIRMĂ DIN GRUPUL AIM
Sisteme pulse jet  BIO-JET.

Firma Puls Jet SRL a fost înființată în anul 2012 cu scopul de a dezvolta instalațiile puls jet folosite de firma SC ASOCIAȚIA PENTRU INVENTICĂ ÎN MECANICĂ SRL, CUI: RO 35530, J40/7685/91, (AIM), la curățirea sacilor filtrelor de aer, la curățirea canalelor de gaze ale cuptoarelor, la alimentarea și curățirea reactoarelor de gazificare (cerere de brevet A2009/00819, deja examinată de OSIM cu verdict favorabil privind noutatea) etc. De asemenea, pentru execuția în antreprenoriat a filtrelor de aer cu saci, a instalațiilor de gazificare deșeuri și a altor echipamente proiectate de AIM.
Activitatea principala: Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. -2829.
Odată cu încetarea activității de cercetare, proiectare, dezvoltare a firmei AIM, prin contractul de transfer tehnologic si comercial, nr. 100/ 21.01. 2013, întreaga activitate a fost cesionată firmei PULS JET SRL. Această activitate științifică, desfășurată de AIM, pe parcursul  a peste 20 ani și transferată acum către firma PULS JET, constă în: patentele și invențiile în curs de brevetare, tehnologiile și tehnicile speciale, marca de comerț și de serviciu, utilajele și echipamentele, inginerii specialiști si tehnicienii, precum și know-how-ul necesar și util pentru activitățile de cercetare – proiectare – dezvoltare.
Programele cofinanțate din fonduri structurale europene sau naționale la care au participat specialiștii firmei:
A.  POS CCE

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Operaţiunea:  O 2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi

Numărul de înregistrare din SMIS – CSNR: Contractul ID 486/SMIS 11832

Numele proiectului: INSTALAŢIE PENTRU GAZIFICAREA DEŞEURILOR DE  ANVELOPE UZATE / ENER-PLAST

Contract de finanţare nr. 147/11.06.2010

Contract de parteneriat nr.4/26.05.2010 anexă la contractul de finanțare 147/11.06.2010
B. PROGRAM: INOVARE
Contract: 105/28.09.2007
Finanțare: Buget de Stat - Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului, Programul INOVARE
Proiect: Dezvoltarea sistemelor de generare puls jet si aplicarea acestora in reactoarele de gazeificare a biomasei pentru producerea energiei electrice – BIO-JET
C. PROGRAM: PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE

Contract: 21-053/2007

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

Denumirea proiectului: Cogenerarea de energie curată prin gazeificarea biomasei

Programul INVENT: Valorificarea brevetului sistem de separare a fazei solide din aerodispersii în instalaţii de gazeificare a biomasei

Valorificarea biomasei in instalatii de piroliza rapida pentru obtinerea de bio-oil. Programul national MENER
D. POSDRU Axa prioritară: 1 Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție: 1.4 “Calitate în Formare Profesională Continuă”

Numărul de identificare al contractului: ROYY- POSDRU/20/1.4/G/9271

Titlul proiectului: ”Dezvoltarea si autorizarea unui centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale ale adulților in sectorul protecția mediului – PRO MEDIU”
E. POSDRU Axa prioritară: 1 “Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie: 1.4. “Calitate în Formare Profesională Continuă”

Titlul proiectului: „Pro-Competent! Calificări şi Certificări de Competenţe pentru o Dezvoltare Durabilă.”

Cod Contract: POSDRU/58/1.4/S/32519

Perioada de desfășurare: 2010-2012
F. POSDRU Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice  şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie: 1.4 „Calitate în Formarea Profesionala Continua”

Titlul proiectului: SOMEDIU – Dezvoltarea Capacităţii Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în sprijinul îmbunătăţirii calităţii formării profesionale continue din România

Cod Contract: POSDRU/79/1.4/S/53587

Perioada: 2010-2014
Modalitatea în care a evoluat piața energiei, cu implicațiile majore la nivel regional si global în ceea ce privește accentul deosebit pus pe energia regenerabilă și in contextul crizei actuale a investițiilor în echipamente de protecția mediului, a condus spre reorientarea activității  S.C. PULS-JET S.R.L spre acest domeniu.  
Astfel, Puls Jet, urmărește continuarea cercetării și realizarea punerii în practică a rezultatelor cercetării experimentale adaptate condițiilor din România și analiza viabilității economice pentru următoarele obiective:
(a) Continuarea cercetării tehnologiei privind instalațiile de gazificare (alimentarea continuă cu combustibil și cu aer și curățarea interioară, a reactoarelor de gazificare și de piroliză și a sistemelor de curățare a gazului de sinteză cu sisteme puls jet), ce face obiectul cererii de brevet de invenție nr. A2009/00819, substanțial îmbunătățită ulterior, pentru obținerea de energie regenerabilă sau de gaz metan din biomasă și alte deșeuri cu conținut de carbon;
(b) Introducerea in fabricație a sistemelor de acționare pneumatică cu sisteme puls jet,  utilizate atât în instalații de producerea de energie termică sau gaz metan, cât și la sistemele de protecție a mediului (continuarea realizării de filtre cu saci cu curățare cu dispozitive puls jet performate, curățarea canalelor cuptoarelor industriale etc.).
Concret în ultimii  doi ani și jumătate, după încheierea proiectului instalației de gazificare a pneurilor uzate, ENERPLAST, finanțat cu fonduri europene și cofinanțat de firma SAN SYSTEMS ENGINEERING SRL (SSE) din Pitești și având ca organizație de cercetare și execuție a prototipului, firma AIM, cercetătorii firmei Puls Jet, împreună cu firma SSE au continuat încercările, determinările de performanță și funcționale  ale acestei instalații, perfecționând-o și făcând demonstrații pentru potențialii clienți.
În urma acestor cercetări odată cu perfecționarea și maturizarea instalației a apărut o nouă posibilitate de extindere a cercetării pentru obținerea gazului natural sintetic din deșeurile cu conținut de carbon direcție ce va face obiectul unei noi cereri de finanțare a unui proiect din fonduri europene la redeschiderea programelor de finanțare pe cercetare pentru perioada 2014-2020.
De asemenea, împreună cu valorificarea cunoștințelor acumulate se urmărește și cercetarea dezvoltarea în alte domenii ale managementului deșeurilor, asigurarea de asistență tehnică, consultanță și elaborarea unor materiale de specialitate.
Prin contractul 101/23.10.2012, s-a proiectat și realizat filtrul de aer cu saci de  21.000 m3/h la max 2000C, pentru aplicaţia: CAZAN BIOMASĂ la firma EUROPEAN FOOD,  de asemenea, în anul 2013 s-a proiectat și realizat un filtru de 18000 la firma EUROMGA și PROIECT EXECUȚIE pentru ‚’’Instalația de piroliza lentă a deșeurilor de lemn pentru producerea a minim 1.000 kg mangal/zi’’ la SC Letea Energo Prest SRL.
În prezent firma PULS JET este partener 2 în proiectul ‚’’Motor brushless fără senzor de poziție cu controller electronic incorporat comandat pe Power Line (BLCPL)’’ cofinanțat de la bugetul de stat în cadrul PN-II-PT-PCCA-2013-4, prin Contractul nr. 58/2014, anexat. Site-ul proiectului se găsește la adresa:
http://www.aim-srl.ro/blcpl/.

 

CURRICULUM VITAE  Gabriel Mihail Laslu, Director și Administrator SC Puls Jet SRL  în format .pdf